Verdeling van de boeken

Alle leerlingen krijgen op 1 september hun boeken mee.
TIP: breng een ruime tas mee.
#sigospringt #welkomterug