Schitterend inspectierapport

Op 10 december kregen we inspectiebezoek, weliswaar online. De inspectie noemt het een ondersteunend bezoek, waarbij er geen juridische uitspraak gedaan wordt.

De thema’s die bekeken werden, zijn innovatie en kwaliteitszorg.

We kregen het verslag binnen. De inspectie was onder de indruk van het enthousiasme van het SIGO-team. Het verslag vermeldt enkel sterke punten, geen verbeterpunten. Enkele citaten:

  • De school lanceert veranderingen om het leren en onderwijzen te verbeteren. Het vernieuwde evaluatiebeleid is hiervan een duidelijk voorbeeld.
  • Samenwerking en expertisedeling maken deel uit de schoolcultuur.
  • De school evalueert op systematische basis haar werking.
  • De school realiseert het cyclische karakter van haar kwaliteitszorg.
  • In de school heerst een kwaliteitscultuur waaraan alle teamleden en de school als organisatie een constructieve bijdrage leveren.

We zijn zeer tevreden met dit resultaat.

Dit betekent weliswaar niet dat we op onze lauweren zullen rusten. Ontwikkelen van kwaliteit is een “never ending story”. Blijven groeien in professionaliteit blijft dan ook onze betrachting.

Trots op SIGO en het SIGO-team!

Het volledige verslag kun je hier raadplegen.