AANBOD

Klik op de studierichting waarvan u de lessentabel wil raadplegen. De lessentabel geeft u een overzicht van de vakken met het aantal lesuren per week.

1E EN 2E JAAR
3E JAAR

In het 3e jaar zijn er richtingen met de finaliteit doorstroming (D) en met de finaliteit doorstroming/arbeidsmarkt.(D/A). Binnen de finaliteit doorstroming onderscheiden we domeinoverschrijdende doorstroming (DOD) en domeingebonden doorstroming (DGD).

Een D-richting bereidt leerlingen voor op hoger onderwijs: academische en professionele bachelor. Een D/A-richting bereidt leerlingen zowel voor op hoger onderwijs (professionele bachelor) als op de arbeidsmarkt.

Hier vindt u een filmpje van de infoavond met informatie over al onze richtingen in het 3e jaar.

Raadpleeg ook de opnames van de infosessies over de specifieke richtingen.

4E JAAR
5E EN 6E JAAR

 

Hier vindt u een filmpje van de infoavond met informatie over al onze richtingen in het 5e jaar.

Even geduld aub...