AANBOD

Klik op de studierichting waarvan u de lessentabel wil raadplegen. De lessentabel geeft u een overzicht van de vakken met het aantal lesuren per week.

1E EN 2E JAAR
3E JAAR

In het 3e jaar zijn er richtingen met de finaliteit Doorstroming (D) en met de finaliteit Doorstroming/Arbeidsmarkt.(D/A)

Een D-richting bereidt leerlingen voor op hoger onderwijs: academische en professionele bachelor. Een D/A-richting bereidt leerlingen zowel voor op hoger onderwijs (professionele bachelor) als op de arbeidsmarkt.

4E JAAR
5E EN 6E JAAR