AANBOD

Klik op de studierichting waarvan u de lessentabel wil raadplegen. De lessentabel geeft u een overzicht van de vakken met het aantal lesuren per week.

EERSTE GRAAD

Eerste leerjaar A


Wenst u informatie over onze richtingen in het eerste jaar? Kom dan zeker naar de infoavond. De datum vindt u op onze homepagina.
Bekijk de filmpjes die hier na de infoavonden te raadplegen zijn:

  • voor Gistel;
  • voor Eernegem.

 

Even geduld aub...

Lessentabellen 1e jaar A-stroom Gistel

Lessentabellen 1e jaar A-stroom Eernegem

Bij de vermelde opties zijn er telkens specifieke keuzepakketten:

Bekijk hier enkele inspirerende filmpjes:

Eerste leerjaar B


Even geduld aub...

Tweede leerjaar A en B


Wenst u informatie over onze richtingen in het tweede jaar? Kom dan zeker naar de infoavond. De datum vindt u op onze homepagina.

Bekijk hier het filmpje dat pas na de infoavond te raadplegen is.

 

Even geduld aub...

Hoe kies je een richting in het tweede jaar A en B?

Lessentabel 2e jaar B-stroom Eernegem

Lessentabellen 2e jaar A-stroom Gistel en Eernegem

Bij de vermelde basisopties zijn er in de A-stroom telkens specifieke keuzepakketten:

TWEEDE GRAAD

In het 3e en 4e jaar zijn er richtingen met de finaliteit doorstroming (D) en met de finaliteit doorstroming/arbeidsmarkt.(D/A). Binnen de finaliteit doorstroming onderscheiden we domeinoverschrijdende doorstroming (DOD) en domeingebonden doorstroming (DGD).

Een D-richting bereidt leerlingen voor op hoger onderwijs: academische en professionele bachelor. Een D/A-richting bereidt leerlingen zowel voor op hoger onderwijs (professionele bachelor) als op de arbeidsmarkt.

3E JAAR
4E JAAR
DERDE GRAAD

In het 5e jaar zijn er richtingen met de finaliteit doorstroming (D) en met de finaliteit doorstroming/arbeidsmarkt.(D/A). Binnen de finaliteit doorstroming onderscheiden we domeinoverschrijdende doorstroming (DOD) en domeingebonden doorstroming (DGD).

Een D-richting bereidt leerlingen voor op hoger onderwijs: academische en professionele bachelor. Een D/A-richting bereidt leerlingen zowel voor op hoger onderwijs (professionele bachelor) als op de arbeidsmarkt.

5E JAAR

Onderstaande lestabellen zijn nog onder voorbehoud cfr. onderwijshervorming.

Even geduld aub...
6E JAAR