• 1a.png
  • 1b.jpg
  • 1c.jpg
  • 1d.jpg
  • 3.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 8.jpg
welkomstekst website

Vijfde Latijnse wint Latijnolympiade

 

 
 

Dat is een concours waarbij leerlingen van het vijfde jaar middelbaar onderwijs een Latijnse tekst in modern Nederlands moeten vertalen. In totaal namen 105 scholen uit het gemeenschapsonderwijs en het katholieke onderwijs deel aan de Vlaamse Latijnolympiade.

De begeleidende leraar Johan Broucke legt uit: "Het fragment uit de Aeneïs van Vergilius dat moest worden vertaald, werd voor de leerlingen in een grote zoekopdracht gegoten. Op school en thuis gingen ze in groep ermee aan de slag. Elk vers werd binnenste buiten gekeerd, elk woord gewikt en gewogen. Uit de botsing van ideeën groeide de vertaling die bekroond werd."

Kamp Noord

 

 
 

 In de eerste helft van mei brengen 18 (ex-) leerlingen van het St.-Godelievecollege de toneel-voorstelling ‘Kamp Noord’ van de Nederlandse auteur Oscar van Woensel. De regie is in handen van Griet Spanhove, die al tal van toneelstukken in Gistel regisseerde (Eén vloog over het koekoeksnest- 2004, Oliver- 2005, Het uur dat we niets van mekaar wisten- 2007, God - 2009, Laisse-moi rêver?!- 2010, 1000 zalen - 2011, Frontzicht - 2014).

In een kleine , wat bizarre, dorpsgemeenschap ergens op het einde van de wereld komt op een dag een vreemdeling aan. Hoe hard de vreemdeling ook zijn best doet, hij wordt niet geaccepteerd door de plaatselijke bewoners. Toch raken sommigen op den duur wel in de ban van die zonderlinge figuur.

‘Kamp Noord’ is een wat grimmig sprookje met toch wat linken naar onze huidige samenleving en naar de moeilijkheden die  vreemdelingen ondervinden om hun weg te vinden.

Sigo scoort in Vredesposterwedstrijd van Lions Club

 

 
 

Namens Lions Bo4 kwam Lieve Huyghe de prijswinnaars bekendmaken. "Het thema is dit jaar vrede, liefde en verdraagzaamheid. Het is de bedoeling dat jongeren via hun tekening nadenken over de wereldvrede", omschrijft ze de doelstelling van de serviceclub. De winnende tekeningen van alle deelnemende scholen worden op de Lenteconventie van de Lions clubs voorgesteld. Die conventie heeft plaats in De Grote Post in Oostende en er wordt aan deelgenomen door 54 Lionsclubs. Op de foto zien we de winnaars v.l.n.r. Jozefien Demeulenaere, Elena Bourgain, Chloë Minten, Quinten Tuyaerts en Sven Versnick. Achteraan links directeur Hugo Gevaert en afgevaardigde van LionsBo4 Lieve Huyghe en vooraan rechts de lerares plastische opvoeding Sabine Ryckewaert.

Bron: Krant van West-Vlaanderen

Wereldwaterdag

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Op vrijdag 20 maart, wereldwaterdag@school, maakten onder het grijze wolkendek alle leerlingen van SIGO een symbolische wandeling. Veel kinderen ter wereld stappen gemiddeld zes kilomter om aan drinkbaar water te geraken. Om dit onrecht aan te kaarten kwamen de SIGO-leerlingen, samen met alle andere scholen van Gistel en met 676 scholen in Vlaanderen op straat. Onderweg werden de leerlingen geblinddoekt, slalomden ze rond bomen, putten ze water met een emmer uit een beek, droegen ze iemand op de rug, losten ze woordpuzzels en rekensommen op.

Meer artikelen...

Volg ons op Facebook

Facebook Image