• 1.jpg
  • 1B.jpg
  • 1C.jpg
  • 3.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 8.jpg
welkomstekst website

Dag van de jeugdbeweging

 
 
 

"Dag van de Jeugdbeweging"

Onze leerlingen die lid zijn van een jeugdbeweging hebben hun afspraak met de Dag van de Jeugdbeweging op 17 oktober niet gemist. Uitgedost in hun uniform waren ze massaal present op school.

Ze organiseerden tijdens de pauzes verscheidene activiteiten. Zo willen ze ook andere leerlingen laten zien hoe tof het is om lid te zijn van een jeugdbeweging."

Geomobiel

 
 
 

GeoMobiel organiseert doe-activiteiten rond geomatica voor de derde graad van het secundair onderwijs. In dit kader mochten de leerlingen van 6EFJ o.l.v. de heer Hoorelbeke (leerkracht aardrijkskunde) op dinsdag 14 oktober proeven van een initiatieles landmeetkunde.  Eerst werd een schets gemaakt van de schoolomgeving en na het uittekenen van 15 punten werden deze met een theodoliet opgemeten. Nadien volgde nog een digitale verwerking. Het resultaat was een kaart uit het grootschalig referentiebestand met de opgemeten gegevens van de leerlingen. Sommige metingen waren exact, andere iets minder... De leerlingen leerden alvast dat aardrijkskunde ook praktijkgericht kan zijn...en leuk.

Volg ons op Facebook

Facebook Image