• 1b.jpg
  • 1c.jpg
  • 1d.jpg
  • 3.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 8.jpg
welkomstekst website

Minister Crevits op bezoek

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Op woensdag 13 mei was minister Hilde Crevits te gast op het Sint-Godelievecollege. In aanwezigheid van burgemeester en schepenen, leden van het schoolbestuur, personeelsleden, leerlingen, ouders... legde ze een symbolische eerste steen van de nieuwbouw die de DBFM-vennootschap Scholen van Morgen realiseert voor het Sint-Godelievecollege.

SIGO: elk talent telt

 

 
 

Om de talenten van zijn leerlingen beter tot hun recht te laten komen, voert het Sint-Godelievecollege vanaf volgend schooljaar enkele aanpassingen door in de keuzemogelijkheden binnen de bestaande studierichtingen.

In het eerste jaar komt er een nieuwe keuzemogelijkheid bij, namelijk Moderne wetenschappen met STEM. Hierbij mikken we op leerlingen die een uitgesproken interesse en talent hebben voor wetenschappen, wiskunde, technologie en informatietechnologie in het bijzonder. STEM staat hierbij voor Science, Technology, Engineering en Mathematics.

Voor de leerlingen die een uitgesproken interesse en talent hebben voor talen of voor talen en wiskunde blijft er uiteraard de mogelijkheid om te kiezen voor Latijn of voor Moderne wetenschappen met extra uren talen en wiskunde.

SIGO-leerlingen scoren sterk op de olympiades

 

 
 

 Ook dit schooljaar namen heel wat leerlingen van SIGO deel aan de diverse olympiades die Vlaanderen ondertussen rijk is. Het aantal leerlingen dat deelnam, lag een stuk hoger dan de voorbije jaren. Verscheidene leerlingen behaalden prima scores.

Bij de wiskunde-olympiade gingen vijf leerlingen door naar de tweede ronde. Timothy Veryser uit de klas 6 Wetenschappen-wiskunde gaat door naar de finale.

Bij de Junior wiskunde olympiade konden drie leerlingen zich plaatsen voor de tweede ronde. Ook bij de Chemie-olympiade en de Junior Olympiade Natuurwetenschappen konden zich telkens drie leerlingen plaatsen voor de tweede ronde.

Viktor Quataert uit de klas 6 Latijn-wiskunde kon zich plaatsen voor de finale van de Biologie-olympiade.

De klassen 5C (Latijn - Moderne talen) en 5D (Latijn - wiskunde) namen naar jaarlijkse gewoonte deel aan de Latijn-Olympiade. Ze werden op een haar na geen laureaat, maar kregen wel een eervolle vermelding. Concreet betekent dit dat ze van de 91 deelnemende scholen bij de beste 16 zijn (10 laureaten en 6 eervolle vermeldingen). Een mooie prestatie.

Sigo scoort in Vredesposterwedstrijd van Lions Club

 

 
 

Namens Lions Bo4 kwam Lieve Huyghe de prijswinnaars bekendmaken. "Het thema is dit jaar vrede, liefde en verdraagzaamheid. Het is de bedoeling dat jongeren via hun tekening nadenken over de wereldvrede", omschrijft ze de doelstelling van de serviceclub. De winnende tekeningen van alle deelnemende scholen worden op de Lenteconventie van de Lions clubs voorgesteld. Die conventie heeft plaats in De Grote Post in Oostende en er wordt aan deelgenomen door 54 Lionsclubs. Op de foto zien we de winnaars v.l.n.r. Jozefien Demeulenaere, Elena Bourgain, Chloë Minten, Quinten Tuyaerts en Sven Versnick. Achteraan links directeur Hugo Gevaert en afgevaardigde van LionsBo4 Lieve Huyghe en vooraan rechts de lerares plastische opvoeding Sabine Ryckewaert.

Bron: Krant van West-Vlaanderen

Volg ons op Facebook

Facebook Image